เทศกาลทำบุญเดือนจันทรคติที่ 10 ในจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม 2561

0
3306
views

จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม 2561 งานนี้จะจัดขึ้นที่พระศรีนครินทร์ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อจัดงานบุญเดือนรัตนโกสินทร์ 84 ปาร์ค (ทุ่งตะลลา) อ. เมืองพลาซ่าพลาซ่าหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดพระธาตุปทุมธานี นายจามรทิพยพงศ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่างานเทศกาลจันทรคติและงานกาชาดครั้งที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ งานนี้จะจัดขึ้นที่ขบวนแห่ขบวนสีสันงานแสดงสินค้างานแสดงสินค้าและการแสดงทางวัฒนธรรม

merit making festival