เข้ารับบริการฟรีใน Wang Derm Palace ระหว่างวันที่ 15-28 ธันวาคม 2561

0
2755
views
Image via tatnews.org

วังราชวังหรือพระราชวังธนบุรีเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในโอกาสครบรอบ 250 ปีแห่งการสถาปนากรุงธนบุรีธนศรีมหาเสน่ห์

Image via tatnews.org

พระบรมราชานุสาวรีย์สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระราชวังสมัยรัชกาลที่ธนบุรีเป็นเมืองหลวง ที่ตั้งของคลองมีป้อมปราการที่ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณโดยรอบซึ่งได้รับการบูรณะและเปลี่ยนชื่อเป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์ พระราชวังเป็นที่ซึ่งกษัตริย์ไทยหลายคนเกิดเช่นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าพระนครเหนือและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิ่นเกล้า

พื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ภายในพระราชวังราชวงศ์วังวังวังหรือพระราชวังธนบุรีประกอบด้วยหอระฆังพระที่นั่งพระราชวังสวนหลวงศาลเจ้าพระยาและเรือนกระจก

แลกเหรียญความจงรักภักดีของคุณกับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต!
ช่วงเวลาโปรโมชัน: 1 กันยายน 2018 – 31 ธันวาคม 2018

ห้องโถงบัลลังก์แบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็น ‘องค์ปรร่อง’ ห้องรับแขกหรือ ‘Winitchai’ ศาลาไทยที่ใช้ในการจัดงานประชุมและพิธีราชาภิเษกของราชอาณาจักรธนบุรีและซึ่งปัจจุบันใช้โดยพระบรมราชวงศ์ กองทัพเรือสำหรับเหตุการณ์สำคัญและพิธีกร ส่วนอื่น ๆ เช่น ‘ราชมณเฑียร’ หรือ ‘พระปกเกล้า’ ยังใช้ในวันนี้เพื่อต้อนรับวีไอพีและการประชุมในบางโอกาส

นอกจากห้องโถงบัลลังก์แล้วยังมีบ้านพักสไตล์จีนขนาดเล็ก 2 ห้องอีกด้วย ด้านในมีขนาดเล็กเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเกี่ยวกับสงครามในขณะที่ที่พักอาศัยขนาดใหญ่แสดงหน้าที่ของพระองค์เกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและกิจการระหว่างประเทศ ที่ศาลเจ้าเป็นรูปปั้นของกษัตริย์ถือดาบ

Image via tatnews.org

 

โดยปกติจะต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าไม่เกินสองสัปดาห์เพื่อเยี่ยมชมพระราชวังเนื่องจากอยู่ในบริเวณที่ทำการสำนักงานใหญ่กองทัพเรือ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าชมกลุ่มได้โดยมีค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 100 บาทและเด็ก 60 บาท