รวมงานแห่เทียนพรรษาและวัดที่น่าเที่ยวในช่วงเข้าพรรษา

0
3418
views
Thailand’s Candle Festivals: The Significance of Candles

ใกล้จะถึงอีกหนึ่งวันสำคัญทางศาสนานั้นก็คือ วันเข้าพรรษา พวกเราชาวพุทธเองหลาย ๆ คนอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าวันสำคัญทางศาสนานั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร วันนี้เราจึงอยากจะเล่าประวัติศาสตร์ทางศาสนาให้คุณฟังกัน 

cash back promotion - happyluke
คืนเงินสดสูงสุด 1%! กว่า 100,000 บาท ทุกสัปดาห์

วันเข้าพรรษาในศาสนาพุทธนั้น เป็นวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น และที่สำคัญการเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง พระสงฆ์จะไม่จำพรรษาไม่ได้ เนื่องจากมีข้อกล่าวเอาไว้ว่าพระรูปใดที่ไม่จำพรรษาถือว่าต้องอาบัติ นี่เป็นกฏตามพระวินัย การเข้าพรรษาตามปกติจะอยู่ในช่วงฤดูฝนระหว่าง แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้พระสงฆ์ไปเหยียบข้าวกล้าของชาวนาด้วย

Thailand’s Candle Festivals: The Significance of Candles

ในปี 2562 นี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันพุธที่ 17 กรกฎาคม ซึ่งในวันหยุดนี้พุทธศาสนิกชนจะได้เข้าร่วมทำกิจกรรมที่มีบุญใหญ่หลาย ๆ อย่าง ทั้งการทำเทียนจำนำพรรษา และ การถวายเทียนพรรษา แต่ละปีก็จะมีวันและสถานที่ใหญ่ ๆ ที่คุณควรไปเยือนสักครั้งได้แก่

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562 ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษานั้น ทุกท่านจะได้เข้าร่วมอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานด้วยที่ศาลหลักเมือง  

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่คลองลาดชะโด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่นี่จะมีการแห่เทียนพรรษาทางน้ำซึ่งไม่เหมือนที่ใด งานนี้จะจัดในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 อย่าพลาดมาร่วมทำบุญตักบาตรด้วยกันในวันสำคัญทางศาสนานี้นะ