River Kwai Bridge Week 2018

สะพานริเวอร์แควตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีจัดเทศกาลสะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรีปีพ. ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายนถึงวันที่ 9 ธันวาคมที่สะพานริเวอร์แควและสนามกีฬากลูบบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เทศกาลสะพานข้ามแม่น้ำแควประจำปีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความตระหนักรู้ในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ จังหวัดกาญจนบุรีเตรียมจัดงานย้อนรำลึก และไว้อาลัยให้แก่เหล่าเชลยศึกที่เสียชีวิต ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กับการแสดงแสงเสียงในงาน “สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี” ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2561 จุดเด่นคือการแสดงแสงและเสียงที่บอกเล่าเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อเป็นเกียรติแก่นักโทษที่สร้างทางรถไฟสายมรณะที่น่าอับอายสะพานข้ามแม่น้ำแควและทางผ่าน Hellfire Pass ในปีนี้การแสดงจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะ งานนี้จัดขึ้นร่วมกับงานเทศกาลกาชาดกาญจนบุรี 2018...